Giới thiệu khóa học

* Mục tiêu khóa học:

- Biết & Hiểu cơ bản Xây dựng Nhân hiệu Thu hút

- Buộc phải học Xây dựng Nhân hiệu Thu hút mới triển khai thực tế & có tài sản gốc.

Nội dung khóa học

Đăng ký khóa học

LÀM THẾ NÀO ĐỂ KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU CÔNG NHẬN BẠN LÀ MỘT CHUYÊN GIA UY TÍN & THU HÚT TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH CỦA BẠN NGAY CẢ KHI BẠN MỚI BẮT ĐẦU

300,000 đ Đăng ký